Analýzy

Řízení vztahů s dodavateli ve světě

Firma CAPGEMINI Consulting zkoumající funkčnost aplikací pro řízení vztahů s dodavateli - Supplier Relationship Management – SRM, říká, zatímco bohatství a rozmanitost se většinou setkává s požadavky na trhu, je zde stále prostor pro mnohá zlepšení.

17. prosince 2010 vydává firma CAPGEMINI Consulting přehled pod názvem „2010 -2011 Supplier Relationship Management (SRM)“, kde uvádí, že trh pro aplikace řízení procesů nákupu stále roste, rozvíjí se a neustále se investuje do těchto aplikací. Tento přehled popisuje vyspělost trhu, dodavatelů a poptávek organizací, které se v tomto obchodu pohybují.

Tato je založena na sérii otázek, na které má dát odpověď, zda software pokryje všechna specifika funkčnosti aplikace řízení procesu nákupu. Z celkového počtu poskytovatelů aplikací řízení procesů nákupu působí na trhu celkem dvacet dodavatelů těchto aplikací s celosvětovou působností. Tito dodavatelé poskytují širokou škálu aplikací včetně aplikací, které pokrývají všechny dílčí procesy a to i včetně malých hráčů na trhu, kteří se zabývají pouze jednotlivými částmi aplikace - SRM.

Firma eeebid.com Inc. patří mezi 20 předních dodavatelů této aplikace, které působí na celém světě.

Kromě přehledu, který hovoří o hlavních hráčích trhu, obsahuje tento přehled pět expertních studií, které popisují aplikace řízení nákupních procesů z různých perspektiv. Hlavní témata jsou“ outsourcing podnikových procesů, inovační proces v zásobování, výběr kanálů, podnikové nebo softwarové služby a analýza nákladů.

Nově se v letošním přehledu aplikace SRM objevuje přehled úrovně podpory na poli podnikového procesu zásobování. Další novotou je zavádění údajů o různých dodavatelích. Tyto údaje ukazují geografické a funkcionální rozměry zavádění aplikace do praxe.

O přehledu 2010 - 2011 SRM : Tento již pátý přehled SRM značí, že firma CAPGEMINI Consulting pokračuje v úsilí o porozumění trendům a přínosům ovlivňujícím organizaci při zavádění SRM řešení a poskytuje náhled pro vedoucí pracovníky na otázky a trendy dotýkající se profese zásobování. Firma CAPGEMINI Consulting zkoumala 100 poskytovatelů těchto procesů během posledních pěti let a z těchto pak 20 s celosvětovou působností mezi které patří i firma eeebid.com Inc.

Celý článek lze získat na adrese:

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/supplier-relationship-management-srm-research-20102011/